Procenta z grafu (193)

V grafu jsou tmavou barvou vyznačeny části celku.

Určete, kolik procent znázorňují.
a)    Procenta z grafu
b)    Procenta z grafu
c)    Procenta z grafu
Řešení
a)   V grafu je znázorněno 50 %.
b)   V grafu je znázorněno 25 %.
c)   V grafu je znázorněno 75 %.
Matematická úloha – Procenta z grafu
Vloženo do témat:
grafyprocenta
Vloženo do ročníků:
7. ročník8. ročník