Sestavení krychle (205)

Vypočtěte, z kolika krychlí o hraně 5 cm lze vytvořit krychli o hraně 25 cm.
Řešení
Lze to z 125 krychlí.
Matematická úloha – Sestavení krychle