Krejčí šije roušky (102)

Krejčí potřebuje na obšití roušky metru nitě. Má k dispozici 24 metrů nitě.

Vypočítejte, kolik roušek může krejčí obšít.
Řešení
Krejčí může obšít 40 roušek.
Matematická úloha – Krejčí šije roušky
Vloženo do ročníků:
6. ročník7. ročník