Úlohy: 21–36 / 36

12

21. Věk papouška

Za 10 let bude papoušek 3krát starší než dnes.

Vypočítejte, kolik let je starý papoušek.
Řešení
Papoušek je starý 5 let.
Matematická úloha – Věk papouška

22. Půjčka na pračku

Paní Oliverová si vzala na půjčku pračku v hodnotě 8 100 Kč. Měsíčně splácí 900 Kč. Již splatila 4 500

Vypočtěte, kolik měsíců bude paní Oliverová ještě splácet.
Řešení
Počet měsíců, v kterých bude Oliverová ještě splácet, je 4.
Matematická úloha – Půjčka na pračku

23. Zvířata v ohradě

V ohradě bylo 25 krav, 12 ovcí, 10 hus a 5 slepic. Všechna zvířata byla zdravá.

Vypočtěte, kolik bylo v ohradě nohou.
Řešení
V ohradě bylo 178 nohou.
Matematická úloha – Zvířata v ohradě

24. Existence trojúhelníku

Určete, které trojice úseček s danými délkami mohou být trojicemi stran trojúhelníku.
a)   42 mm; 22 mm; 12 mm
b)   5 cm; 50 mm; 6 cm
c)   10 m; 5 m; 50 dm
d)   2,10 cm; 4,20 cm; 1,90 cm
Řešení
a)   0
b)   1
c)   0
d)   0
Matematická úloha – Existence trojúhelníku

25. Teplota v lyžařském středisku

V lyžařském středisku naměřili v den příjezdu teplotu -7 °C. Druhý den se oteplilo o 12 °C.

Vypočtěte, kolik stupňů celsia bylo v lyžařském středisku druhý den.
Řešení
Druhý den byla teplota 5 °C.
Matematická úloha – Teplota v lyžařském středisku

26. Cesty mezi obcemi

Z obce A do obce B vede 5 silnic, z obce B do obce C vedou 2 silnice a z obce C do obce D vedou 3 silnice.

Vypočtěte, kolika různými způsoby se lze dostat z obce A do obce D.
Řešení
Z obce A do obce D se lze dostat 30 různými způsoby.
Matematická úloha – Cesty mezi obcemi

27. Brankářská výbava

Hokejový brankář si pořizuje výbavu. Vybírá si jednu ze dvou přileb, jedny z tří lapaček, jednu ze čtyř vyrážeček a jednu ze dvou hokejek.

Vypočtěte, kolik existuje variant brankářské výbavy.
Řešení
Existuje 48 variant brankářské výbavy.
Matematická úloha – Brankářská výbava

28. Obložení stěny

Vypočtěte, kolik čtvercových dlaždic o délce strany 10 cm je třeba na obložení stěny 2,40 m dlouhé a 1,60 m vysoké?
Řešení
Je potřeba 384 dlaždic.
Matematická úloha – Obložení stěny

29. Pozemek a brána

Výměra obdélníkového pozemku o délce 70 m je 2 800 m2.

Vypočtěte, kolik metrů pletiva je potřeba k oplocení pozemku, pokud vložená plechová brána má šířku 2 m?
Řešení
Je potřeba 218 m pletiva.
Matematická úloha – Pozemek a brána

30. Ryby v rybníku

V rybníku byli pouze kapři, líni a štiky. Kaprů bylo o 27 více než štik. Línů bylo třikrát víc než kaprů. Kaprů bylo 171.

Vypočtěte, kolik ryb bylo v rybníce dohromady.
Řešení
V rybníce bylo 828 ryb.
Matematická úloha – Ryby v rybníku

31. Prodej bazénů

V obchodním domě prodali během dne tři bazény stejného typu. Cena jednoho byla 9 799 Kč.

Vypočtěte, kolik korun za ně v obchodním domě utržili.
Řešení
Za bazény utržili 29 397
Matematická úloha – Prodej bazénů

32. Teploměr během dne

Teploměr ukazoval ráno teplotu -2 °C. Do oběda stoupla teplota o 5 °C. Do půl noci klesla teplota o 13 °C.

Vypočtěte, jakou teplotu ve °C ukazoval teploměr o půlnoci.
Řešení
Teploměr ukazoval teplotu -10 °C.
Matematická úloha – Teploměr během dne

33. Čtyřciferná čísla

Z číslic 1, 2, 4 a 8 sestavte dvě čtyřciferná čísla tak, aby v zápise každého čísla byly použity všechny 4 číslice.

Vypočtěte rozdíl takového největšího sudého a nejmenšího lichého čísla (v tomto pořadí).
Řešení
Rozdíl čísel je 5 931.
Matematická úloha – Čtyřciferná čísla

34. Jablka v přepravce

Sadař nasbíral 294 kg jablek a rozdělil je do 42 přepravek.

Vypočtěte, kolik kg jablek bylo v jedné přepravce.
Řešení
V jedné přepravce bylo 7 kg jablek.
Matematická úloha – Jablka v přepravce

35. Oplocená zahrada

Karel chce oplotit svou čtvercového zahradu, strana zahrady měří 35 metrů.

Vypočtěte, jaká je celková délka plotu.
Řešení
Celková délka plotu je 140 metrů.
Matematická úloha – Oplocená zahrada

36. Výrobky v dílně

V dílně vyrábí dělník výrobky. Za měsíc odpracoval 184 hodin a vyrobil 1 104 ks výrobků.

Vypočtěte hodinový výkon dělníka.
Řešení
Dělník vyrobí za hodinu 6 výrobků.
Matematická úloha – Výrobky v dílně
 
12