Existence trojúhelníku (160)

Určete, které trojice úseček s danými délkami mohou být trojicemi stran trojúhelníku.
a)   42 mm; 22 mm; 12 mm
b)   5 cm; 50 mm; 6 cm
c)   10 m; 5 m; 50 dm
d)   2,10 cm; 4,20 cm; 1,90 cm
Řešení
a)   0
b)   1
c)   0
d)   0
Matematická úloha – Existence trojúhelníku
Vloženo do ročníků:
5. ročník4. ročník