Teplota v peci (71)

Teplota v peci se zvýšila o 15 % a dosáhla tím 920 °C.

Vypočítejte, jaká teplota byla v peci původně.
Řešení
Původně byla v peci teplota 800 °C.
Matematická úloha – Teplota v peci
Vloženo do témat:
slovní úlohyprocenta
Vloženo do ročníků:
7. ročník8. ročník