Výška topolu (237)

Alžběta chtěla zjistit výšku topolu. Zjistila, že topol vrhá stín 25 m. Alžběta měří 160 cm a ve stejnou chvíli vrhá stín 2 metry.

Vypočítejte, jak vysoký je topol.
Řešení
Topol měří 20 metrů.
Matematická úloha – Výška topolu
Vloženo do ročníků:
7. ročník8. ročník