Sestrojení obdélníku (318)

Je dán obdélník ABCD: |AB| = 8 cm a délka úhlopříčky |AC| = 13 cm.

Sestrojte obdélník ABCD.
Řešení
Matematická úloha – Sestrojení obdélníku