Zahradník sází stromečky (258)

Zahradník zasadil do řady 5 stromečků pravidelně 4 metry od sebe.

Vypočtěte, jak daleko je první stromeček od posledního.
Řešení
První stromeček je od posledního vzdálen 16 metrů.
Matematická úloha – Zahradník sází stromečky
Vloženo do témat:
aritmetikanásobení
Vloženo do ročníků:
5. ročník6. ročník