Absolutní hodnota (208)

Vypočítejte
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
Řešení
a)   14
b)   9
c)   5
d)   32
e)   32
f)   11
Matematická úloha – Absolutní hodnota