Vyrovnání dluhů (170)

Ondřej dluží Adamovi 200 Kč, Adam dluží Zdeňkovi 100 Kč.

Vypočtěte, o kolik Kč budou mít více nebo méně bude mít Adam, když oba vyrovnají své dluhy. (Pokud bude mít Adam méně, zapište záporné číslo.)
Řešení
Adam bude mít o 100 Kč více.
Matematická úloha – Vyrovnání dluhů
Vloženo do témat:
aritmetikapeníze
Vloženo do ročníků:
5. ročník6. ročník