Odmocnina neznámého čísla (191)

Druhá odmocnina z neznámého čísla se rovná druhé mocnině čísla 2.

Vypočítejte neznámé číslo.
Řešení
Neznámé číslo je 16.
Matematická úloha – Odmocnina neznámého čísla
Vloženo do ročníků:
8. ročník