Aritmetický průměr šesti čísel (258)

Aritmetický průměr šesti čísel je 80. Prvních pět čísel je 55, 74, 11, 87 a 69.

Určete šesté číslo.
Řešení
Šesté číslo je 184.
Matematická úloha – Aritmetický průměr šesti čísel
Vloženo do témat:
aritmetika
Vloženo do ročníků:
5. ročník6. ročník7. ročník