Absolutní hodnota se zlomky (224)

Vypočítejte:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
Matematická úloha – Absolutní hodnota se zlomky
Vloženo do témat:
absolutní hodnotazlomky
Vloženo do ročníků:
7. ročník