Doplňte číslo (262)

Doplňte místo x číslo tak, aby platila rovnost (zapište zlomkem v základním tvaru):
Řešení
Hledané číslo je .
Matematická úloha – Doplňte číslo
Vloženo do témat:
algebrarovnicečíslazlomky
Vloženo do ročníků:
6. ročník7. ročník