Úlohy: 1–4 / 4

1

1. Myšlené přirozené číslo

Určete nejmenší přirozené číslo \( x \) takové, že \( 2x \) je druhá mocnina přirozeného čísla a \( 3x \) je třetí mocnina přirozeného čísla.
Řešení
x = 72

2. Odmocnina neznámého čísla

Druhá odmocnina z neznámého čísla se rovná druhé mocnině čísla 2.

Vypočítejte neznámé číslo.
Řešení
Neznámé číslo je 16.

3. Porovnání mocnin

Určete, kolikrát je větší rozdíl druhých mocnin čísel 4 a 2 než druhá mocnina jejich rozdílu (v uvedeném pořadí).
Řešení
Je větší 3krát.

4. Kolikrát je menší

Vypočtěte, kolikrát je druhá mocnina čísla menší než .
Řešení
Je menší 10krát.
 
1