Myšlené přirozené číslo (238)

Určete nejmenší přirozené číslo \( x \) takové, že \( 2x \) je druhá mocnina přirozeného čísla a \( 3x \) je třetí mocnina přirozeného čísla.
Řešení
x = 72
Matematická úloha – Myšlené přirozené číslo