Rozdělení čísla (105)

Rozdělte číslo 85 na dvě části tak, aby poměr těchto částí byl 8:9.
Řešení
Části jsou 40 a 45.
Matematická úloha – Rozdělení čísla
Vloženo do témat:
úměra, poměrčísla
Vloženo do ročníků:
7. ročník