Průměrná denní teplota (295)

Teplota během dne byla pravidelně měřena. Ráno byla teplota -3 °C. Ve poledne teplota vystoupila na 12 °C. Po setmění teplota opět klesla na -6 °C.

Vypočtěte ve °C, jaká byla průměrná denní teplota.
Řešení
Průměrná denní teplota byla 3,75 °C.
Matematická úloha – Průměrná denní teplota
Vloženo do ročníků:
8. ročník9. ročník