Diváci na stadionu (92)

Na stadionu 7 150 diváků stojí a 5 850 diváků sedí.

Vypočítejte:
a)   kolik procent diváků sedí,
b)   kolik procent diváků stojí.
Řešení
a)   Sedí 45 % diváků.
b)   Stojí 55 % diváků.
Matematická úloha – Diváci na stadionu
Vloženo do témat:
slovní úlohyprocenta
Vloženo do ročníků:
7. ročník