Věk otce a syna (173)

V roce 2005 byl otec třikrát tak starý než jeho syn. V roce 2020 byl syn o polovinu svého věku mladší než otec.

Vypočítejte, ve kterém roce se narodil otec a ve kterém syn.
Řešení
Otec se narodil v roce 1 960, jeho syn se narodil v roce 1 990.
Matematická úloha – Věk otce a syna
Vloženo do témat:
algebraslovní úlohy
Vloženo do ročníků:
8. ročník9. ročník