Prodej knihy (87)

Kniha byla zdražena o pětinu a teď stojí 300 Kč.

Vypočítejte, kolik Kč stála kniha původně.
Řešení
Kniha původně stála 250 Kč.
Matematická úloha – Prodej knihy
Vloženo do témat:
procentaslovní úlohy
Vloženo do ročníků:
7. ročník