Změna ceny knihy (139)

Kniha byla z 350 Kč zdražena o 20 %. Jelikož nešla na odbyt, zlevnil ji následně knihkupec o 15 %.

Vypočítejte:
a)   kolik byla koncová cena knihy,
b)   kolik procent z původní ceny knihy činí koncová cena.
Řešení
a)   Koncová cena knihy po zdražení a zlevnění je 357 Kč.
b)   Koncová cena knihy činí 102 % z původní ceny.
Matematická úloha – Změna ceny knihy
Vloženo do témat:
procentaslovní úlohy
Vloženo do ročníků:
7. ročník