Černá políčka šachovnice (257)

Čtvercová šachovnice má délku strany 36 cm.

Vypočítejte, jaký obsah zabírají všechna černá políčka.
Řešení
Černá políčka zabírají 648 cm2.
Matematická úloha – Černá políčka šachovnice
Vloženo do témat:
obsahčtverec
Vloženo do ročníků:
6. ročník5. ročník