Šířka obdélníku (398)

Obdélník má obsah 145 cm2 a šířku 5 cm.

Určete:
a)   délku obdélníku,
b)   obvod obdélníku.
Řešení
a)   Délka obdélníku je 29 cm.
b)   Obvod obdélníku je 68 cm.
Matematická úloha – Šířka obdélníku
Vloženo do témat:
obdélníkplanimetrieobsah
Vloženo do ročníků:
6. ročník5. ročník