Voda v bazénu (289)

V bazénu, který je dlouhý 15 m, široký 6 m a hluboký 2 m, je hladina vody 20 cm pod okrajem.

Vypočtěte, kolik hektolitrů vody je v bazénu.
Řešení
V bazénu je 1 620 hl vody.
Matematická úloha – Voda v bazénu
Vloženo do ročníků:
6. ročník7. ročník