Vypočítejte rovnici (301)

Vypočítejte rovnici a udělejte zkoušku.
Řešení
x = 4
Matematická úloha – Vypočítejte rovnici
Vloženo do témat:
algebrarovnicečíslazlomky
Vloženo do ročníků:
8. ročník9. ročník