Učebnice češtiny a matematiky (159)

Děti mají učebnice češtiny a matematiky. Každé má učebnici alespoň na jeden předmět. Učebnici češtiny má 10 dětí, učebnici matematiky má 19 dětí. Učebnice obou předmětů má 8 dětí.

Vypočtěte, kolik dětí nemá učebnici češtiny.
Řešení
Učebnici češtiny nemá 11 dětí.
Matematická úloha – Učebnice češtiny a matematiky
Vloženo do ročníků:
5. ročník6. ročník