Kužel vyříznutý z válce (211)

Těleso vzniklo tak, že byl do válce o průměru 12 cm a výšce 20 cm vyříznut kužel o stejném průměru a stejné výšce.

Vypočítej objem takto vzniklého tělesa.
Řešení
Tedy objem takto vzniklého tělesa je 1 507,96 cm3.
Vloženo do témat:
kuželobjemválec
Vloženo do ročníků:
9. ročníkStřední škola