Plechovka barvy (251)

Barva se prodává v plechovce tvaru válce s výškou 24,50 cm a s průměrem 15 cm. Plná plechovka váží 5,50 kg.

Vypočtěte, kolik váží 1 litr barvy. (Zaokrouhlete na dvě desetinná místa.)
Řešení
Jeden litr barvy váží 0,79 kg.
Matematická úloha – Plechovka barvy
Vloženo do témat:
stereometrieválec
Vloženo do ročníků:
8. ročník9. ročník