Peníze děvčat (61)

Hana, Naďa a Lída měly dohromady 620 Kč. Hana měla o 20 Kč víc než Naďa a Naďa měla 2krát víc než Lída.

Kolik korun měla Lída?
Řešení
Lída měla 120 Kč.
Matematická úloha – Peníze děvčat
Vloženo do témat:
slovní úlohy
Vloženo do ročníků:
7. ročník8. ročník