Primitivní funkce (207)

Určete primitivní funkci:
a)   
b)   
c)   
d)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
Vloženo do témat:
integrál
Vloženo do ročníků:
Vysoká škola
Podobné úlohy