Mariánský příkop (190)

Hloubka Mariánského příkopu je 11 034 metrů. Jacques Piccard a Don Walsh se 23. ledna 1960 při pokusu o sestup na dno Mariánského příkopu nacházeli v nadmořské výšce minus 10 920 metrů nad mořem.

Vypočtěte, kolik metrů jim chybělo k sestoupení na dno příkopu.
Řešení
Chybělo jim zdolat 114 metrů.
Matematická úloha – Mariánský příkop
Vloženo do ročníků:
6. ročník5. ročník