Po sobě jdoucí čísla (463)

Součet tří po sobě jdoucích čísel je 183.

Určete, o jaká čísla jde.
Řešení
Jsou to čísla 60, 61 a 62.
Matematická úloha – Po sobě jdoucí čísla
Vloženo do témat:
algebraaritmetikačísla
Vloženo do ročníků:
6. ročník