Úlohy: 41–60 / 165

41. Navážení písku

Tři nákladní auta postupně odvezla 222 tun písku. Druhá auto odvezlo o 20 % více než první auto a třetí auto o 25 % více než druhé auto.

Vypočítejte, kolik tun písku odvezlo každé auto.
Řešení
První nákladní auto odvezlo 60 tun písku, druhé nákladní auto odvezlo 72 tun písku a třetí nákladní auto odvezlo 90 tun písku.

42. Pravoúhlý trojúhelník

Délky stran pravoúhlého trojúhelníku tvoří první 3 členy aritmetické posloupnosti. Obsah trojúhelníku je 600 cm2.

Určete délky stran trojúhelníku.
Řešení
Délky stran trojúhelníku podle velikosti jsou 30, 40 a 50.

43. Neznámé číslo

Když vynásobím dvě stejná přirozená čísla, dostanu stejný výsledek, jako když je sečtu.

Určete, o které číslo jde.
Řešení
Jde o číslo 2.

44. Vnuk a děda

Vnuk je 4krát mladší než jeho děda. Za 7 let to bude už jen 3krát.

Vypočítejte, kolik let je dědovi.
Řešení
Dědovi je 56 let.

45. Hod kostkou a mincí

Hodíme kostkou a pak hodíme tolikrát mincí, jaké číslo padlo na kostce.

Vypočítejte v procentech, jaká je pravděpodobnost, že padne na minci alespoň jednou hlava.
Řešení
Pravděpodobnost je 83,59 procent.

46. Linkový autobus

Linkový autobus jezdí mezi místy A a B. Jestliže zvýší svoji průměrnou rychlost o 5 km/h, zkrátí se jízdní doba o 20 minut. Sníží-li svou původní rychlost o 4 km/h, prodlouží se doba jízdy o 20 minut.

Vypočítejte:
a)   jaká je průměrná rychlost autobusu,
b)   jaká je jízdní doba autobusu,
c)   jaká je délka jeho trasy.
Řešení
a)   Průměrná rychlost autobusu je 40 km/hod.
b)   Jízdní doba autobusu je 3 hodiny.
c)   Délka trasy je 120 kilometrů.

47. Objednávka sklenic

Prodavač objednal 200 sklenic, objednávka byla potvrzena s tím že mu přijde 41 krabic po 4 a 6 kusech v každé krabici.

Vypočítejte, kolik krabic bude po 4 a kolik krabic po 6 sklenicích.
Řešení
Přijde mu 23 krabic se čtyřmi sklenicemi a 18 krabic s šesti sklenicemi.

48. Obsahy trojúhelníků

Obsah pravoúhlého trojúhelníku KLM s pravým úhlem u vrcholu L je S = 60 cm2 a jeho odvěsna |LM|=10 cm. Trojúhelníky KLM a RST jsou podobné, poměr podobnosti je k = 2,5.

Vypočítejte obsah trojúhelníku RST.
Řešení
Obsah trojúhelníku RST je 375 cm2.

49. Rozdělování bonbónů

Jolana rozdělovala bonbony. Čtvrtinu snědla, pětinu věnovala kamarádům. Zbytek bonbonů rozdělila na dvě stejné části a ty dala svým bratrům. Bratr Karel dostal 33 bonbonů.

Vypočítejte, kolik bonbonů měla Katarina na začátku.
Řešení
Jolana měla 120 bonbónů.

50. Průměry tří čísel

Jsou dána tři navzájem různá čísla. Průměr průměru dvou menších čísel a průměr dvou větších čísel je roven průměru všech tří čísel. Průměr nejmenšího a největšího čísla je 2 022

Určete součet tří daných čísel.
Řešení
Součet tří daných čísel je 6 066.

51. Parník a člun

V 6 hodin 30 minut vyplul z přístavu parník plující rychlostí 12 km/hod. Přesně v 10 hodin za ním vyplul motorový člun, který plul konstantní rychlostí 40 km/hod.

Vypočtěte:
a)   v kolik hodin dohonil člun parník,
b)   po kolika kilometrech dohonil člun parník.
Řešení
a)   Člun dohonil parník v 11 hodin
b)   Člun dohonil parník po 60 kilometrech.

52. Body kvadratické funkce

Je dána funkce .

Určete všechna reálná čísla z tak, aby platilo g(x) = g(-2).
Řešení
x = –2 a x = 6

53. Strany obdélníku

Jedna strana obdélníku má délku 18 cm. Obvod obdélníku je 48 cm.

Vypočítejte délku druhé strany obdélníku.
Řešení
Druhá strana obdélníku má délku 6 cm.

54. Výroba másla

Průměrně se ze 100 litrů mléka vyrobí 16 litrů smetany a ze 100 litrů smetany se vyrobí 20 litrů másla.

Vypočítejte, kolik litrů mléka je potřeba na výrobu 100 litrů másla.
Řešení
Na výrobu 100 litrů másla je potřeba 3 125 litrů mléka.

55. Neznámé číslo

Pokud k dvojnásobku neznámého čísla připočteme 17, dostaneme 67.

Vypočítejte neznámé číslo.
Řešení
Neznámé číslo je 25.

56. Neznámé číslo

Pokud k polovině neznámého čísla připočteme 6 000 dostaneme 9 000.

Vypočítejte neznámé číslo.
Řešení
Neznámé číslo je 6 000.

57. Sčítance

Součet dvou čísel je 17 500 a první sčítanec je 7 900?

Vypočítejte druhý sčítanec.
Řešení
Druhý sčítanec je 9 600.

58. Dělenec a dělitel

Podíl dvou čísel je 22 Dělenec je 154.

Vypočítejte dělitele.
Řešení
Dělitel je 7.

59. Jízda automobilu po okruhu

Automobil projel jeden okruh neznámou stálou rychlostí, další dva stejné okruhy stálou rychlostí 72 km/hod. Celková průměrná rychlost byla 36 km/hod.

Určete rychlost, kterou automobil projel poprvé okruh.
Řešení
Automobil projel poprvé okruh rychlostí 18 km/hod.

60. Pět sčítanců

Každý ze tří sčítanců je o 5 větší než předchozí. Součet všech je 78.

Vypočítejte nejmenšího z pěti sčítanců.
Řešení
Nejmenší z pěti sčítanců je 16.