Logaritmické rovnice (242)

Vyřešte logaritmické rovnice:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
Vloženo do témat:
rovnicelogaritmy
Vloženo do ročníků:
Střední škola