Protijedoucí autobusy (169)

Z města A vyjel autobus do města B, vzdáleného 60 km stálou rychlostí 60 km/hod. Ve stejné chvíli vyjede opačným směrem druhý autobus stálou rychlostí 90 km/hod.

Vypočítejte:
a)   za kolik minut se budou autobusy míjet,
b)   jak daleko od města A se budou autobusy míjet.
Řešení
a)   Autobusy se budou míjet za 24 minut.
b)   Autobusy se budou míjet 24 kilometrů od města A.
Matematická úloha – Protijedoucí autobusy
Vloženo do ročníků:
8. ročník