Rychlost zvuku (92)

Ve vzdálenosti 2 720 m od pozorovatele vystřelilo dělo. Zvuk výstřelu zaslechl pozorovatel 8 s po zablýsknutí. Pozorovatel uviděl záblesk současně s výstřelem.

Vypočítejte v rychlost šíření zvuku ve vzduchu.
Řešení
Takže rychlost šíření zvuku ve vzduchu je 1224 .
Matematická úloha – Rychlost zvuku
Vloženo do témat:
rychlostdélkačas
Vloženo do ročníků:
7. ročník6. ročník