Kvadratické nerovnice (336)

Řešte v R nerovnice:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   nemá řešení v R
h)   
Vloženo do ročníků:
9. ročníkStřední škola