Myslím si číslo (160)

Myslím si číslo. Od jeho třináctinásobku odečtu 97 a získám číslo 46.

Vypočtěte, jaké číslo si myslím.
Řešení
Myslím si číslo 11.
Matematická úloha – Myslím si číslo
Vloženo do témat:
algebrarovnice
Vloženo do ročníků:
5. ročník6. ročník