Počet bratrů a sester (198)

Chlapec má právě tolik sester jako bratrů, ale jeho sestra má dvakrát více bratrů než sester.

Vypočítejte, kolik je v té rodině bratrů a kolik sester.
Řešení
V rodině jsou 4 bratři a 3 sestry.
Matematická úloha – Počet bratrů a sester
Vloženo do ročníků:
5. ročník6. ročník