Aritmeticky průměr (146)

Jsou dána čísla 5, 8, 13, 15, 17 a 19.

Určete, jaké číslo je třeba přidat, aby byl aritmeticky průměr 16.
Řešení
Je třeba přidat číslo 35 .
Matematická úloha – Aritmeticky průměr
Vloženo do témat:
statistikaalgebra
Vloženo do ročníků:
8. ročník9. ročník