Dvě hrací kostky (270)

Pavel hodil najednou dvěma hracími kostkami.

Vypočtěte v procentech, jaká je pravděpodobnost, že součet na kostkách bude 12. (Výsledek zapište na dvě desetinná místa.)
Řešení
Pravděpodobnost je 2,78 %.
Vloženo do témat:
pravděpodobnost
Vloženo do ročníků:
Střední škola