Házení kostkou (278)

Karel hodil dvakrát hrací kostkou.

Vypočtěte v procentech, jaká je pravděpodobnost, že součet obou hodů je 11. (Výsledek zapište na dvě desetinná místa.)
Řešení
Pravděpodobnost je 5,56 %.
Vloženo do témat:
pravděpodobnost
Vloženo do ročníků:
Střední škola