Úlohy: 1–3 / 3

1

1. Výška komína

Ze vzdálenosti 36 metrů od paty komína je vidět jeho vršek pod úhlem 53º.

Vypočítejte v metrech výšku komína. Zaokrouhlete na jedno desetinné místo.
Řešení
Výška komína je 47,80 m.

2. Sinus a cosinus úhlů

Vypočítejte zpaměti sin a cos uvedených úhlů:
a)   
b)   
c)   
d)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   

3. Šířka řeky

Budova vysoká 15 m je vzdálená od břehu řeky 30 m. Ze střechy této budovy je vidět šířku řeky pod úhlem 15 °.

Vypočtěte, kolik metrů je řeka široká.
Řešení
Řeka je široká 43,30 m.
 
1