Úlohy: 1–6 / 6

1

1. Dům na pozemku

Pozemek, na kterém se má stavět rodinný dům, má tvar lichoběžníku se základnami o délce 42 m a 18 m, vzdálenost základen je 23 m. Dům bude mít podle projektu 146 m2 zastavěné plochy.

Vypočtěte, kolik čtverečných metrů pozemku zůstane nezastaveno.
Řešení
Zůstane nezastavěno 337 m2 plochy pozemku.

2. Obložení stěny

Vypočtěte, kolik čtvercových dlaždic o délce strany 10 cm je třeba na obložení stěny 2,40 m dlouhé a 1,60 m vysoké?
Řešení
Je potřeba 384 dlaždic.

3. Kachličky v koupelně

Podlaha koupelny má tvar obdélníku o rozměrech 2 metry a 2,50 metru. Je v ní vana o rozměrech dna 150 cm a 60 cm. Zbytek podlahy je pokryt krásnými kachličkami.

Vypočtěte, na kolika metrech čtverečních jsou kachličky.
Řešení
Kachličky jsou na ploše 4,10 m2.

4. Látka na sedačky

Vypočtěte, kolik m2 látky bude potřeba na potažení 12 sedaček tvaru krychle o hraně 40 cm.
Řešení
Bude potřeba 11,52 m2 látky.

5. Rozdělení zahrady

Obsah zahrady byl rozdělen na bylinkovou, zeleninovou a okrasnou část v poměru 2 : 3 : 5 (v tomto pořadí). Výměra bylinkové části je 4 m × 2,5 m.

a)   Vypočtěte v m2, jaká je celková rozloha zahrady.
b)   Vypočtěte, kolik procent z celkové rozlohy zahrady tvoří zeleninová část.
Řešení
a)   Celková rozloha zahrady je 50 m2
b)   Zeleninová část tvoří 30 % plochy zahrady.

6. Vykopaná jáma

Zedníci vykopali jámu ve tvaru kvádru o rozměrech dna 40×40 dm a hloubce 350 cm.

Vykopanou zeminu rovnoměrně rozhrnuli a udusali na obdélníkovou plochu o rozměrech 20×8 m.

Vypočtěte:
a)   kolik m3 zeminy zedníci vykopali,
b)   kolik centimetrů měří výška rozhrnuté zeminy,
Řešení
a)   Zedníci vykopali 56 m3 zeminy.
b)   Výška rozhrnuté zeminy měří 35 cm.
 
1