Ochlazení vody (226)

Vypočítejte hmotnost vody, která při ochlazení ze 69 °C na 27 °C odevzdala 520,5 kJ tepla. (Zapište na dvě desetinná místa.)
Řešení
Hmotnost vody je 2,96 kg.
Vloženo do ročníků:
Střední škola