Kvadratické lomené rovnice (250)

Vyřešte kvadratické lomené rovnice:
a)   
b)   
c)   
d)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
Vloženo do témat:
kvadratická rovnice
Vloženo do ročníků:
Střední škola