Body náležící kvadratické funkci (202)

Jsou dány body A[0;-6], B[2;-4] a C[3;6]. Tyto body náleží kvadratické funkci.

Určete obecnou rovnici této kvadratické funkce.
Řešení
Vloženo do témat:
funkce, zobrazení
Vloženo do ročníků:
Střední škola