Červená Karkulka (291)

Červená Karkulka se vydala navštívit babičku. Šla průměrnou rychlostí 0,75 m/s. Ze svého domku vyšla v 11.30 hod. a k babičce došla přesně v poledne.

Vypočtěte, kolik metrů od domu červené Karkulky bydlí její babička.
Řešení
Babička bydlí 1 350 metrů od domu červené Karkulky.
Vloženo do témat:
rychlostčas